تبلیغات نصب اپلیکیشن

معمولا کاربران پارامترهای خاصی برای نصب اپلیکیشن خود در نظر دارند، از پارامترهای مهم آنها، کیفیت و مقرون به صرفه بودن آن است۰
کلیک یار در نظر دارد با تبلیغات نصب اپلیکیشن از طریق تبلیغات نوعی تبلیغات نتیجه گرا را به تبلیغ دهنده ی خود ارائه دهد۰
در این ارتباط طبیعی است که تبلیغ دهنده، مبلغی به آژانس تبلیغاتی پرداخت می نماید۰
تبلیغات نصب اپلیکیشن به کاربر اجازه می دهد که اپلیکیشن را نصب و دانلود کند و برای اولین بار آن را باز نماید۰
جالب توجه این است که در تبلیغات به ازای گرفتن نتیجه، هزینه پرداخت می شود۰

نکات مفید تبلیغات نصب اپلیکیشن کلیک بار

 نصب تضمینی

قیمت و ظرفیت نصب اپلیکیشن و تعداد نصب مورد نظر شما، پس از بررسی به صورت تضمینی نصب می شود۰

کیفیت بالا

به جهت آگاهی بیشتر شما، این نکته حائز اهمیت است که : اپلیکیشن شما را کاربرانی نصب می کنند که فعال و واقعی هستند۰

کمترین هزینه برای نصب اپلیکیشن

مقرون به صرفه بودن از پارامترهای نصب اپلیکیشن شماست، لذا پیشنهادی که برای نصب آن می شود قابل توجه است۰

پشتیبانی کامل

در طول همکاری با شما کمپین های ادوردز شما را پس از بررسی، گزارش آن را به شما ارائه خواهیم داد۰

بهینه سازی

ما تلاش خود را بر حداقل قیمت جهت کسب بهترین کاربران را همچنان ادامه می دهیم این پبشنهاد خوبی برای شماست۰

وسعت جغرافیایی

به جهت گسترش فعالیت های اینترنتی، در نظر داریم نصب فعال اپلیکیشن را از هر کشوری که مورد نظر شماست را بگیریم۰

مفاهیمی درباره ی تبلیغات نصب اپلیکیشن کلیک بار

 این تبلیغات مخفف Cost per in stal است و به این معناست که به ازای هر نصب جدید اپلیکیشن، شما هزینه ی مشخصی را باید پرداخت کنید۰

 هزینه ی تعرفه ی نصب اپلیکیشن

هزینه ی نصب هر اپلیکیشن با اپلیکیشن دیگر متفاوت است، طبیعی است که اگر در نظر شما کاربران خارج از کشور باشند هزینه ی نصب کمی بیشتر است، ما برای اطمینان خاطر شما قبل از شروع کمپین ها تست اولیه ای بر روی اپلیکیشن شما انجام می دهیم و آن را بررسی می کنیم و پس از ارزیابی هزینه ی نصب به شما اعلام می شود، میانگین هزینه ی هر نصب بین ۰۰۰ تا ۰۰۰ تومان هست۰

 تبلیغات برای کسب و کارهای مناسب

از بدیهیات است که این نوع تبلیغات برای کسب و کارهایی است که اپلیکیشن موبایل دارند و بر آن هستند که نصب آن را افزایش دهند۰

 روشی که برای نصب اپلیکیشن در تبلیغات استفاده می شود۰

از روش های مختلف تبلیغات مانند همسان، ویدیویی، بنری و ۰۰۰ در سایر اپلیکشن های موبایل، به طوری که برای نصب به اپ استور کاربر هدایت شود و یا دریافت کننده ی لینک و دانلود مستقیم باشد۰

متخصصان کلیک یار در اختیار شما هستند

برای نتیجه ی بهتر از کلیک یار تیم های متخصص ما در کنار شما هستند و اگر خواسته باشید آنها کمپین های شما را می سازند، اکانت منجرهای حرفه ای کلیک یار کمپین های شما را بهینه سازی می کنند

مشاوره رایگان